+420 607 674 422

SLUŽBY

Nabízím Vám služby v oboru:

Vodohospodářské stavby

 • projekt výstavby nových vodních nádrží, rekonstrukce stávajících, odbahnění nádrží, protipovodňová opatření
 • projekt na vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, studně
 • projekty revitalizace území
 • legalizování vodních nádrží a rybníků

Technické zařízení budov

 • projekty zdravotně technických instalací – vnitřní i venkovní
 • vytápění

Inženýring

 • vyřizujeme územní a stavební řízení v rozsahu předepsaném stavebním zákonem včetně inženýrské činnosti
 • možnost zajištění žádosti o dotace včetně vyřízení dotací

Technický dozor stavebníka (TDS)

 • stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.)

Spolupráce s firmami z těchto oborů:

 • geodézie
 • geologie
 • rozpočty
 • vzorkování sedimentů a rozbory prostřednictvím akreditované laboratoře

Díky spolupráci s těmito firmami u nás naleznete komplexní služby!!!

Své dotazy a přání směřujte ZDE.